Konferencja Inaugurująca XXXIII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 23 października 2019 r. o godz. 10.00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Inaugurująca XXXIII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej w województwie Kujawsko – Pomorskim.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej i należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju oraz ich nauczycieli.

Program Konferencji odnosił się do hasła przewodniego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji  przemysłowej”.

W trakcie Konferencji uczniowie szkół średnich z województwa kujawsko – pomorskiego mieli okazje wysłuchać wykładów dra hab. Mirosława Geise prof. nadzw. UKW, przewodniczącego Rady Naukowej PTE – Oddział w Bydgoszczy oraz dra hab. Sławomira Kamosińskiego prof. nadzw. UKW.

Konferencja stała się okazją do dyskusji nt. dynamicznych zmian w gospodarce, które dotyczą najróżniejszych sfer życia społecznego i gospodarczego człowieka, a ponadto nie omijają żadnej branży przemysłu oraz żadnego państwa.

Poniżej zapraszamy do fotorelacji z niniejszego wydarzenia!