Konferencja metodyczno – inaugurująca Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w województwie kujawsko – pomorskim

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy, uprzejmie informuje, że w poniedziałek, 22.10.2012 r. o godz. 11 w Sali K-1 Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy przy ul. Narutowicza 11 budynek „K” odbędzie się konferencja metodyczno – inaugurująca XXVI edycję Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w województwie kujawsko – pomorskim.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli-opiekunów naukowych olimpijczyków oraz uczniów przygotowujących się do udziału w zawodach szkolnych (I).

W związku z hasłem przewodnim XXVI Olimpiady:

„Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki”

w programie konferencji przewiduje się następujące wystąpienia:

– Wprowadzenie do „Programu Olimpiady”- prof. dr Jerzy Kozłowski,

– Istota i rodzaje nierównowagi – dr Anna Hnatyszyn – Dzikowska,

– Skutki nierównowagi rynkowej – dr Maria Marszłkowska.

Do udziału w konferencji zapraszamy uczniów zgłoszonych do udziału w zawodach szkolnych oraz ich nauczycieli-opiekunów naukowych.