Konferencja na temat współpracy sfery nauki i przedsiębiorców

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej w ramach projektu "Przedsiębiorczość akademicka - skuteczny transfer wiedzy" realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

Konferencja „Przedsiębiorczość akademicka w województwie kujawsko pomorskim. Szanse i wyzwania”.odbędzie się 7 Maja 2009, godz. 10.00 w WSG w Bydgoszczy, przy ulicy Naruszewicza 11, sala K1.

Przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszeni są o potwierdzenie udziału do dnia 5 maja 2009 na adres e-mail: pastw@byd.pl. Więcej informacji na temat projektu „Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy” znajdą Państwo na stronie: www.pastw.byd.pl.

Program:
10.00 – 10.15  – Prezentacja założeń projektu – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Prowadzący: Grzegorz Grześkiewicz – Kierownik projektu, PTE Bydgoszcz.
10.15 – 10.45 – Firmy zakładane przez studentów i absolwentów. Przedsiębiorczość w działaniu. Prowadzący: Radosław Ratajczak – dyrektor AIP Bydgoszcz.
11.00 – 13.00 – Przedsiębiorczość akademicka. Spółki SPIN-OFF/SPIN OUT w Polsce. Prowadzący: Piotr Tamowicz – specjalista spin off/out.
13.00 – 14.00 –  Panel dyskusyjny: Przedsiębiorczość akademicka jako stymulator wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w regionie. Perspektywy i szanse rozwoju przedsiębiorczości w województwie kujawsko pomorskim. Moderator: Sławomir Bieńkowski – specjalista ds. przedsiębiorczości, doradca gospodarczy