Konferencja naukowa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy!

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy w dniu 21 kwietnia 2016 r. zaprasza na konferencję naukową pn.: Wyzwania współczesnej gospodarki. Innowacyjność w zrównoważonym rozwoju.

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy.

Konferencja ma stworzyć możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji realizowanych projektów badawczych, a także podzielenia się współczesną wiedzą ekonomiczną skupioną wokół proponowanych zagadnień. Konferencja jest adresowana zarówno do przedstawicieli świata nauki zajmujących się opisaną problematyką, jak i do osób działających w zakresie praktyki gospodarczej.

Tematyka konferencji

1.       Innowacyjne zarządzanie organizacją.

2.       Dyfuzja innowacji w organizacjach.

3.       Rozwój gospodarki opartej na czystych technologiach.

4.       Zrównoważona polityka regionalna.

5.       Konsumpcja jako czynnik wzrostu innowacyjności w gospodarce.

6.       Współczesne uwarunkowania konsumpcji.

7.       Zrównoważona i odpowiedzialna konsumpcja.

8.       Poziom i jakość życia ludzi jako wyzwania współczesnej gospodarce.

Osoby zainteresowane konferencją prosimy o kontakt z panią Agnieszką Goździewską-Nowicką (tel. 506 360 983, e-mail: wwg2016@wp.pl).