Konferencja naukowa z okazji 500-lecia wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika traktatu „O szacunku monety” na Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji naukowej z okazji 500-lecia wygłoszenia przez Mikołaja Kopernika traktatu „O szacunku monety” na Sejmiku Prus Królewskich w Grudziądzu.
Konferencja odnosić się będzie do tematyki związanej z uwarunkowaniami historycznymi w czasach Kopernika, ale również do problemów polityki monetarnej dawniej i dziś oraz roli państwa w gospodarce.
Konferencja odbędzie się w dniach 14-15.06.2022 w Centrum Kultury Teatr ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz.
Po więcej informacji zapraszamy na https://kopernik.grudziadz.pl/program/