Konferencja naukowa zakończona sukcesem!

W dniu 23 listopada br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa pn..: “Zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery
i wyzwania” organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddział Okręgowy w Bydgoszczy. Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Konferencja była trzecią konferencją naukową organizowaną przez Bydgoski Oddział i pierwszą we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Celem konferencji była wymiana poglądów na temat uwarunkowań, barier i wyzwań dla realizacji zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako jednoczesne osiąganie celów społeczno-gospodarczych i ekologicznych w wyznaczonym czasie. Efektem rozważań podczas spotkania była diagnoza stanu regionu w tych obszarach, które decydują o prawidłowym rozwoju przestrzennym oraz określenie pożądanych kierunków dalszego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Swoją obecnością konferencję uświetnili: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. dr hab. Teresa Słaby, dr hab. inż. prof. UMK Małgorzata Jaworek, prof. hab. prof. UKW Mirosław Geise, dr inż. Małgorzata Gotowska, dr Grzegorz Kaczmarek, dr Robert Gawłowski oraz grono pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowców i praktyków na co dzień zajmujących się tematem zrównoważonego rozwoju.

Konferencja bez wątpienia spełniła swój cel – stała się bowiem dla uczestników forum wymiany poglądów, umożliwiającym konfrontację swojej wiedzy i z wiedzą innych przedstawicieli świata nauki, studentów i doktorantów, jak również badaczy bardziej doświadczonych. Dzięki prelegentom reprezentującym różne dziedziny nauki, na problem zrównoważonego rozwoju spoglądano wieloaspektowo m.in. przez pryzmat ekonomii, socjologii, statystyki, psychologii.

Po raz kolejny efektem wzajemnej wymiany poglądów będzie monografia zawierająca artykuły opracowane przez prelegentów sesji panelowej. Publikacja ukaże się w drugiej połowie przyszłego roku.

Wszystkim uczestnikom za zainteresowanie naszą konferencją serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również za słowa uznania i pozytywne opinie napływające do Organizatorów.

Poniżej krótka fotorelacja z przedsięwzięcia: