KONKURS GRANT BADAWCZY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO – ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, organizując konkurs Grant Badawczy, pragnie wesprzeć inicjatywy członków Stowarzyszenia w obszarze badań naukowych. Zakładamy, że efekty projektu w postaci wyników badań i publikacji naukowych przyczynią się do rozwoju działalności statutowej PTE, a także wpłyną na indywidualny rozwój członków.

Ogłoszenie konkursu w roku, w którym PTE – Oddział w Bydgoszczy obchodzi jubileusz 60-lecia działalności jest również okazją do zaakcentowania wsparcia rozwoju nauk ekonomicznych. Mamy nadzieję, że rezultaty działań podjętych w ramach konkursu Grant Badawczy pomogą w lepszym zrozumieniu zjawisk gospodarczych wśród społeczeństwa i wniosą cenny wkład w rozwój regionu i kraju.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Wzory dokumentów oraz regulamin konkursu poniżej: