Konkurs na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2009-2011

Zgłoszenia przyjmuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem oraz podręcznik (2 egzemplarze) może składać każdy profesor nauk ekonomicznych do Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2012 r.

Szerzej o konkursie na stronie www.pte.pl