Konkurs na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2011 – 2013

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyjmuje zgłoszenia na Konkurs na najlepszy podręcznik z ekonomii wydany w latach 2011 - 2013.

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadniniem oraz podręcznik (2 egzemplarze) może składać profesor nauk ekonomicznych do Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2014 r.

Szerzej o Konkursie na stronie internetowej PTE: www.pte.pl