Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ogłasza XXIII edycję Konkursu o Nagrodę im. prof. Edwarda Lipińskiego za pracę naukową z ekonomii ogłoszona w Polsce wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych, wydaną w latach 2012 - 2013.

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem oraz dwoma egzemplarzami książki może składać profesor nauk ekonomicznych do Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. nowy Świat 49.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2014 r.

Szerzej o Konkursie na stronie internetowej PTE – www.pte.pl