Konkurs o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego

XX edycja konkursu

POLSKIE  TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogłasza  XX edycję Konkursu o Nagrodę PTE im. prof. Edwarda LIPIŃSKIEGO za pracę naukową z ekonomii ogłoszoną w Polsce. Nagroda będzie przyznana za pracę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych, wydaną w latach 2009-2010.

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem  może składać każdy profesor nauk ekonomicznych do Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy Świat 49.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2011 r.

Szerzej o Konkursie na stronie internetowej PTE: www.pte.pl