Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD „Dwie Rzeki”

Przekazujemy Państwu propozycję treści Lokalnej Strategii Rozwoju z prośbą o zapoznanie się i przekazanie uwag.

W tym celu opracowany został formularz, w którym prosimy o uwzględnianie sugestii. Uwagi można nadsyłać do 20 lutego na adres: gorzkiewicz@pte.bydgoszcz.pl.

Zapraszamy również do PTE, gdzie można osobiście przedyskutować treść LSR i zaproponować zmiany.

Przypominamy o najbliższych spotkaniach konsultacyjnych:
– 18 lutego w siedzibie PTE spotkanie członków Rady w czasie którego omawiać będziemy zapisy Regulaminu Rady, procedur i kryteriów wyboru operacji i grantów. Liczę na obecność w czasie spotkania członków Rady.
– 19 lutego w siedzibie PTE otwarte spotkanie dla osób, którzy chcą podyskutować nad treścią Lokalnej Strategi Rozwoju i wnieść swoje uwagi.
– 22 lutego to termin do kiedy możemy wnosić ostatnie zmiany w LSR – tego dnia musimy przekazać dokument do Urzędu Miasta.
– 25 lutego Walne Zebranie Członków w Urzędzie Miasta.

Informujemy, że nad dokumentem będziemy cały czas pracować. Szczególnie pod kątem edytorskim i graficznym.