Kurs księgowości budżetowej

Ostatnie miejsca

16 lutego rozpoczyna się kurs księgowości budżetowej.

Kurs adresowany jest do pracowników działów i referatów księgowych organów samorządowych, placówek oświatowych, urzędów i izb skarbowych oraz innych osób zainteresowanych w/w zagadnieniami.

Koszt – 800 zł