Kurs księgowości budżetowej

Trwa nabór uczestników

W najbliższym czasie rozpoczynamy kurs księgowości budżetowej.

Kurs adresowany jest do pracowników działów i referatów księgowych organów samorządowych, placówek oświatowych, urzędów i izb skarbowych oraz innych osób zainteresowanych w/w zagadnieniami.