Kursy i szkolenia w PTE Bydgoszczy

Zapraszamy do udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W lutym uruchomione zostaną kursu: Podstaw rachunkowości i księgowości komputerowej, Dla kandydatów na członków rad nadzorczych, Kadry i płace. Szczegóły w zakładce dotyczące szkoleń organizowanych przez PTE.