Kursy w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

Informujemy, że rozpoczęliśmy nabór uczestników na kolejne edycje kursów.

Już od stycznia:

– kurs księgowości budżetowej

– kurs dla samodzielnych księgowych

– kurs kadry i płace w firmie

– kurs podstaw rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera