Lokalny Punkt Informacyjny w Inowrocławiu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych z funduszami unijnymi”

Szanowni Państwo!

Lokalny Punkt Informacyjny w Inowrocławiu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne ” Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych z funduszami unijnymi „, na których przedstawione zostaną oferty projektodawców, którzy prowadzą rekrutację do udziału w projektach dofinansowanych ze środków funduszy unijnych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, dotyczące wsparcia z zakresu:
• Pośrednictwa pracy,
• Szkoleń, kursów, (w tym kursy prawa jazdy kat. C i D)
• Wsparcia na studia podyplomowe,
• Staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
• Subsydiowania zatrudnienia,
• Dodatków relokacyjnych
• bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej.

Data i miejsce spotkań:

Inowrocław – 28 marca 2018 r. siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego w Inowrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Al. Niepodległości 4 (budynek administracyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji), sala 227, piętro 2, godz. 10:00-14:00.

Mogilno – 10 kwietnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, sala sesyjna, parter, godz. 10.00-14.00,

Żnin – 13 kwietnia 2018 r. Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie, ul. Śniadeckich 15, piętro 1, godz. 9.30-13.00.

Uczestnicy
Spotkanie skierowane jest do:
• Osób dorosłych w wieku 18-67 lat, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności,
• osób bezrobotnych i biernych zawodowo
• osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
• osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem

Zgłoszenia
Zgłoszenia na spotkania informacyjne odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=136 lub telefonicznie pod nr telefonu: 56 62 15 904, 797 304 125

Organizator
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu
ul. Aleja Niepodległości 4; 88-100 Inowrocław,
II piętro pok. nr 224
tel. 56 62 15 904
tel. kom. 797 304 125
ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl

Plakat-spotkania-rozwój-kompetencji