Nabór uzupełniający do grupy odbywającej mobilność ponadnarodową w Niemczech

Ze względu na wolne miejsca do grupy odbywającej mobilność ponadnarodową w Niemczech (edycja 1) zapraszamy do zgłaszania się w ramach naboru uzupełniającego, trwającego od 17 do 25 maja 2016 r.

Przypominamy, że Formularze rekrutacyjne dostarczyć należy bezpośrednio do Biura Projektu (ul. Długa 34, Bydgoszcz, pokój 108) bądź przesłać skan podpisanych dokumentów na adres: mobilnosc@pte.bydgoszcz.pl) lub do punktów rekrutacyjnych na terenie województwa. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne.

Liczba wolnych miejsc – 3 (edycja 1) i 11 (edycja 2).