Nabór uzupełniający do projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”

W terminie 08.08.2016-12.08.2016 r. trwa nabór uzupełniający, dla osób zainteresowanych mobilnością ponadnarodową na Malcie. Zachęcamy osoby z grupy NEET (niepracujące, nieuczące się i nieszkolące) w wieku 18-35 lat do składania formularzy. Celem Projektu jest pomoc w powrocie/wejściu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu zatrudnienia.

Cel ten osiągnięty będzie dzięki udziałowi uczestników w programie mobilności ponadnarodowej, obejmującym:

a) przygotowanie w kraju – kurs zawodowy, szkolenie językowe, warsztaty itp.

b) wyjazd zagraniczny – ok. 3-miesięczny pobyt u partnera ponadnarodowego z Niemiec lub Czech, obejmujący staż zawodowy, zajęcia językowe, imprezy kulturalne, wycieczki itp.

c) wsparcie po powrocie do kraju – w tym staż u pracodawcy krajowego, kurs zawodowy, warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji, który wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w zakładce Projektu.

W naborze uzupełniającym - liczba wolnych miejsc: 1.