Nadanie przez Prezydenta RP prof. UMK, drowi hab. Mirosławowi Bochenkowi, tytułu profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Z radością informujemy, iż 1 sierpnia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał członkowi Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy – prof. UMK, drowi hab. Mirosławowi Bochenkowi, tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
Prof. dr hab. Mirosław Bochenek ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Obrotu Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie w 1988 r. W latach 1988−1999 był zatrudniony w Katedrze Ekonomii Akademii Rolniczej w Szczecinie. W okresie tym odbył dwa staże i studia zagraniczne: miesięczne seminarium „Ökonomie und moderne Landmaschinen” (Rendsburg 1990) sfinansowane przez Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein; sześciomiesięczny pobyt naukowy w 1994 r. w Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien, dzięki stypendium Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (opiekun naukowy: prof. Wolfgang Weigel) oraz dziewięciomiesięczne studia w roku akademickim 1995/1996 na Universität Zürich (Institut für Empirische Wirtschaftsforschung) – stypendium Eidgenössische Stipendienkommission für Ausländische Studierende (kierownik naukowy: prof. Bruno S. Frey).
W 1998 r. na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Zofii Dach.
W 1999 r. rozpoczął pracę w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Obszarami jego zainteresowań naukowych są: teoria ekonomii, historia myśli ekonomicznej oraz ekonomia nierynkowa. Uprawianą dziedzinę nauki popularyzuje w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Uczestniczył w 63 konferencjach naukowych.
Opublikował 126 prac, w tym 12 książek własnych, tj.: Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej (1999), Szkice o ekonomii i ekonomistach (2004), Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce (2008), Władysław Marian Zawadzki i jego dzieło (2009), Studia varia o ekonomii i ekonomistach (2010), Historia rozwoju ekonomii (6 vol., 2016) oraz Istota i miejsce kategorii wartości w teorii ekonomii – ewolucja poglądów (2021).
Jest aktywnym członkiem krajowych towarzystw naukowych: Towarzystwo Naukowe w Toruniu(od 2018 r. wiceprezes) oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (od 2021 r. wiceprzewodniczący Rady Naukowej oraz przewodniczący Rady Naukowej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy).
Składamy serdeczne gratulacje i życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, realizacji zamierzeń i celów oraz wielu dalszych sukcesów!