Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 25 lutego 2016 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy o godz. 16.00. (drugi termin godz. 16.15).

Jego celem będzie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” wraz z procedurą wyboru oraz kryteriów wyboru operacji.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad
4.    Zatwierdzenie porządku obrad
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.    Dyskusja nad zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie rzeki”
7.    Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie rzeki” wraz z procedurą wyboru oraz kryteriów wyboru operacji
8.    Podsumowanie i zamknięcie zebrania.