NOWY PROJEKT „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ”

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie Zostań Przedsiębiorcą. Projekt skierowany jest do osób zameldowanych w województwie kujawsko-pomorskim, które starają się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 64 lat bez względu na stan zatrudnienia, które nie prowadzą i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Do udziału zapraszamy szczególnie osoby defaworyzowane na rynku pracy, tj.:

– kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci),

– osoby do 25 roku życia,

– osoby po 45 roku życia,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby bezrobotne,

– osoby nieaktywne zawodowo (w tym osoby uczące lub kształcące się),

– osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tys. mieszkańców.

W drugiej połowie września z naszej strony internetowej będzie można pobrać dokumenty rekrutacyjne. Pojawią się tam również informacje o Punktach Wspierania Przedsiębiorczości, które prowadzić będą rekrutację. Rekrutacja rozpocznie się pod koniec września. Dokładny termin podany zostanie na 10 dni przed jej rozpoczęciem.

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt pod numerem tel. (52) 327-76-59.

Serdecznie zapraszamy