Obchody jubileuszu 60-lecia działalności PTE – Oddział w Bydgosczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w 2022 r. obchodzi jubileusz 60 lat działalności w Bydgoszczy.
Od 1962 r. Zarząd i członkowie Towarzystwa prowadzą działalność, która realizuje cele statutowe PTE. Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na:
– krzewieniu myśli społeczno-ekonomicznej oraz współtworzeniu warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku,
– podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ekonomistów,
– inspirowaniu oraz wspieraniu działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
– upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej i szerzeniu kultury ekonomicznej w społeczeństwie,
– integrowaniu środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą,
– upowszechnianiu wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
– tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Rok jubileuszu zostanie uświetniony przez szereg wydarzeń, w trakcie których będziemy mówić o naszej bogatej historii. Będzie to też okazja do dyskusji nad aktualną działalnością naszego Towarzystwa.

Zapraszamy Państwa do udziału spotkaniach, imprezach i konferencjach, które zostaną zorganizowane w drugim półroczu 2022 r. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej PTE i w naszych mediach społecznościowych.