Ogłoszenie wyników – zapytanie ofertowe na wybór instytucji szkoleniowej

dodano: 01.09.2017

Informujemy, iż wyniku postępowania na udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru Instytucji szkoleniowych/Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach projektu pt. „Dojrzali aktywni podstawą rozwoju MMŚP – Strategia RESTART” do realizacji wybrane zostały oferty przesłane przez:
Teresa Synik Centrum Edukacji Dorosłych Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Centrum Edukacyjne Technik sp. z o. o.
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego „Psychological Solutions Group” Remigiusz Koc
Maciołek i Wspólnicy sp. z o. o.
Zamawiający skontaktuje się z wybranymi Oferentami w celu podpisania umowy.