Okolicznościowe spotkanie władz PTE w Lubostroniu

10 października w sali konferencyjnej Pałacu w Lubostroniu odbyło się spotkanie władz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Uczestnicy spotkania diagnozowali przebieg realizacji zadań nakreślonych w programie na rok bieżący. Wyniki oceny są pozytywne, stworzyły podstawę do dyskusji nad kierunkami działalności Oddziału w roku 2009, a w perspektywie do roku 2013, który określa czas trwania następnej kadencji władz Oddziału.

W obradach udział wzięli członkowie Zarządu, Rady Naukowej, Komisji Rewizyjnej Oddziału, a także przewodniczący kół zrzeszających członków PTE oraz pracownicy Biura.

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w galerii.