OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA PROJEKTU „ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ” – I NABÓR

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Lider Projektu „Zostań przedsiębiorcą” (Umowa nr WND-POKL.06.02.00-04-060/10) informuje, Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w dniu 1 czerwca 2011 r. zaakceptowała ostateczne listy rankingowe Wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego I edycji projektu „Zostań przedsiębiorcą”.

Poniżej publikujemy ostateczne listy rankingowe wniosków według malejącej liczby punktów wraz z informacją na temat przyznanej kwoty dofinansowania oraz informacją, czy wniosek został rekomendowany do otrzymania dofinansowania.

Uczestnicy Projektu rekomendowani do otrzymania dofinansowania zobowiązani są do rozpoczęcia działalności gospodarczej najpóźniej do dnia podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego.