Ostateczna lista rankingowa “Zostań przedsiębiorcą”

Ostateczne listy rankingowe projektu “Zostań przedsiębiorcą” zostaną opublikowane niezwłocznie po zaakceptowaniu ich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.