Ostatnie miejsca na kurs języka migowego, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych oraz kurs dla samodzielnych księgowych

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kursach realizowanych w PTE.