OSTATNIE WOLNE MIEJSCA – Zarządzanie projektami unijnymi, Angielski biznesowy …

Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenia organizowane w ramach projektu „Profesjonalne kadry – nowoczesna firma. Akademia rozwoju MSP” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy wraz z Centrum Edukacji i Kultury Zenit we Włocławku.

W ramach projektu oferujemy Państwu szkolenia połączone z doradztwem. Każdy uczestnik korzysta z dwóch modułów – szkolenia zawodowego oraz szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych. Takie połączenie daje kompleksowe wsparcie zarówno w zakresie umiejętności koniecznych w pracy, jak i ogólnych kompetencji niezbędnych każdemu pracownikowi niezależnie od wykonywanych zadań.

Zapraszamy przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z sektora MSP do wzięcia udziału w projekcie. Szkolenia odbywają się w Bydgoszczy lub Włocławku w zależności od Państwa wyboru.

Ostatnie wolne miejsca na szkolenia:

Bydgoszcz

Szkolenia zawodowe (48 godzin)

Zarządzanie projektami unijnymi – od maja 2010 r.

Prawo i finanse – od marca 2010 r.

Sprzedaż i marketing – od lutego 2010 r.

Kompetencje kluczowe (60 godzin)

Język angielski biznesowy – od stycznia 2010 r.

Język rosyjski biznesowy – od stycznia 2010 r.

Włocławek:

Szkolenia zawodowe (48 godzin)

Zarządzanie projektami

Kompetencje kluczowe

Język angielski biznesowy (60 godzin)

Zaawansowane szkolenie komputerowe (32 godziny)