Podnosimy jakość usług szkoleniowych

Przystąpiliśmy do certyfikacji prowadzonej przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych. Certyfikat SUS 2.0 jest standardem zarzadzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Został wypracowany przez ekspertów i pozwoli nam świadczyć usługi szkoleniowe na jeszcze wyższym poziomie, profesjonalnie i efektywnie. Proces certyfikacji realizowany jest w naszym Oddziale od lutego br.