Podpisanie umowy na realizację projektu Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji w dniu 2 grudnia 2016 roku zamknęli proces rozpatrywania wniosku składając stosowne podpisy na umowie o dofinansowanie projektu grantowego. Projekt ten będzie realizowany w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.   http://kpai.pl/aktualnosc-2-325-jest_umowa_na_voucher_badawczy.html