Podsumowanie efektów grantu

Podsumowanie efektów grantu

Seminarium instruktażowe to wydarzenie zamykające ostatni już etap projektu grantowego „Aktywny rodzic i pracownik – nowatorski program funkcjonowania klubu dziecięcego w Unisławiu”, podczas którego nastąpiło wdrożenie opracowanych przez ekspertów scenariuszy zajęć dla dzieci do lat 3 i rodziców. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław, Gminę Unisław i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy i ma na celu wzbogacenie oferty klubu dziecięcego w Unisławiu o nowe rodzaje zajęć dla dzieci oraz wsparcie dla rodziców w zakresie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.

Scenariusze stanowią element nowatorskiego programu pracy klubu dziecięcego wdrożonego w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław i Spółdzielni Socjalnej UNI-ZIEL będących organami prowadzącymi placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3. Nad tym programem od blisko roku pracował zespół ekspertów. Program inspirowany jest rozwiązaniami stosowanymi we Włoszech i powstał przy współpracy partnera włoskiego stowarzyszenia EUROFORM RFS. W warstwie merytorycznej koncentruje się na bardziej ekologicznej i wolnej od technologii formule zajęć dla dzieci oraz wsparciu rodziców w procesie powrotu do aktywności zawodowej.

Seminarium odbyło się w dniu 19.10. w Unisławiu. Jego celem było zwiększenie samodzielności pracowników obu instytucji wdrażających program w wykorzystaniu poszczególnych jego elementów w codziennej pracy. Spotkanie miało wymiar praktyczny, pozwoliło bardziej dogłębnie poznać treść i metodologię, a także omówić z autorami wątpliwości i spostrzeżenia.

Bardzo się cieszymy, że efekty projektu będą kontynuowane w pracy klubu. Dziękujemy za spotkanie.