Podsumowanie XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

W dniu 24.06.2021 w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Podczas spotkania mieliśmy okazję gościć zwycięzcę tegorocznych zawodów – Kingę Gruszkę oraz laureata Jana Zielaskiewicza – uczniów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu oraz ich opiekuna naukowego Pana Dyrektora Arkadiusza Stańczyka.
Spotkanie stało się okazją do bardzo ciekawej dyskusji nt. bieżącej sytuacji gospodarczej w obliczu kryzysu spowodowanego COVID-19 oraz aktualnych wyzwań stojących przed światem nauki.
Bardzo dziękujemy naszym Gościom za przybycie oraz życzymy wielu sukcesów !!!