Podsumowanie XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Podsumowanie XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej już za nami. Z tej okazji w środę 29.05.2024 r. w siedzibie Oddziału odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji.

W naszym województwie w tym roku w OWE udział wzięło łącznie 220 uczniów, z czego 28 przeszło do etapu wojewódzkiego, a 11 do pierwszej części etapu ogólnopolskiego. W ścisłym finale znalazło się 6 repetentów naszego regionu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, Jakub Michalski zajął prestiżowe szóste miejsce.

W spotkaniu podsumowującym tegoroczną edycję udział wzięli laureaci, finaliści Olimpiady nauczyciele (opiekunowie) oraz zaproszeni goście: Pani Ewa Podgórska – dyrektor Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej i Placówek, Pan Krzysztof Sikora – Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Pan dr Dariusz Piotrowski – przewodniczący Komitetu Okręgowego OWE w Bydgoszczy oraz Pan Stanisław Krause – wiceprzewodniczący Komitetu Okręgowego OWE w Bydgoszczy. Z ramienia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy gości powitał Pan Grzegorz Grześkiewicz – Prezes Zarządu.

Podczas spotkania omówiono przebieg Olimpiady, uczestnicy podzielili się swoimi wrażeniami z rywalizacji, nie zabrakło także miejsca na dyskusje o temacie przewodnim OWE, który jak zwykle wyjątkowo celnie dotykał aktualnych wyzwań i trendów.

Na zakończenie spotkania laureatom i finalistom wręczone zostały nagrody, a nauczycielom opiekującym się uczestnikami podziękowania za ich wkład w przygotowanie kandydatów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.