Posiedzenie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

22 października 2021 r. w Domu Ekonomisty w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy było współorganizatorem spotkania, a Prezes Zarządu Grzegorz Grześkiewicz brał udział w dyskusji na temat programowania rozwoju gospodarczego naszego województwa na III dekadę XXI wieku.