Powrót na rynek pracy II – rozpoczęcie rekrutacji

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Projektu „Powrót na rynek pracy II” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, zarejestrowanych w PUP Bydgoszcz, które straciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy: zwolnienie grupowe, wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dotyczących pracownika, redukcja etatów, przyczyny ekonomiczne, porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika, likwidacja zakładu pracy.

Termin rekrutacji: 10.04.2012 r. – 30.04.2012 r.  Istnieje możliwość wydłużenia okresu rekrutacji w przypadku wolnych miejsc.