PROJEKT POWRÓT NA RYNEK PRACY – PROGRAM KONTYNUACJI KARIERY – WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dokonano oceny wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Powrót na rynek pracy - program kontynuacji kariery"

W dniach 5-6 lipca br. Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny Biznes Planów złożonych przez uczestników projektu „Powrót na rynek pracy – program kontynuacji kariery”

Wyniki oceny zamieszczone zostały z załączniku do niniejszej wiadomości.

Uczestnicy projektu szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny oraz decyzję o dofinansowaniu otrzymają drogą pocztową.