Projekty 10.2.2 – kwalifikowalność wydatków, rozliczanie i sprawozdawczość projektów w SL 2014 – szkolenie już 2 października!

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pn.: Projekty 10.2.2 – kwalifikowalność wydatków, rozliczanie i sprawozdawczość projektów w SL 2014. Szkolenie odbędzie się 2 października br. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia 29 września br.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.   Rozliczanie i sprawozdawczość projektu w SL 2014:

-Wnioski o płatność.

-Częściowe wnioski o płatność.

-Korespondencja.

-Harmonogram płatności.

-Monitorowanie uczestników projektu.

-Baza personelu

-Zestawienie finansowe

 2.   Dokumentacja projektu, w tym zasady prowadzenia dokumentacji finansowej projektu oraz dokumentacja merytoryczna.

3.   Rekrutacja uczestników do projektu – niezbędne dokumenty. 

3.   Promocja projektu i działania informacyjne.

 

MIEJSCE ORGANIZACJI SZKOLENIA:

siedziba Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, Dom Ekonomisty, sala nr 302 (III piętro).

CZAS TRWANIA: 

8 godzin dydaktycznych, od 08.30 do 15.15.

CO ZAPEWNIAMY UCZESTNIKOM SZKOLENIA:

materiały szkoleniowe, dostęp do komputerów szkoleniowych, poczęstunek, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

CENA OD OSOBY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU WYNOSI 180 ZŁ BRUTTO (opłata zwolniona z VAT).

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

tel.: 52 322 90 60; szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

 

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@pte.bydgoszcz.pl.