Brygadziści

Celem projektu jest zwiększenie aktywności i efektywności zawodowej osób w wieku powyżej 45 roku życia ze średnim wykształceniem lub niższym.