„I Ty możesz osiągnąć wiele”

Projekt o charakterze aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Poddziałanie 7.2.1 PO KL) realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w pozycji partnera; liderem projektu jest Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. w Inowrocławiu.

„I Ty możesz osiągnąć wiele”

Projekt o charakterze aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Poddziałanie 7.2.1 PO KL) realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w pozycji partnera; liderem projektu jest Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. w Inowrocławiu.

Okres realizacji: 01.11.2012 – 31.08.2014

Celem projektu jest wykształcenie właściwych postaw prospołecznych młodzieży uczęszczającej do III klas gimnazjów w Inowrocławiu i pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką i zajęciami edukacyjnymi oraz profilaktycznymi (każdego roku szkolnego 24 osoby), a także aktywizacja zawodowa 23 osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.

W zakresie działań dla młodzieży stworzony został Młodzieżowy Klub Środowiskowy mieszczący się przy ulicy Toruńskiej 73 w Inowrocławiu, w którym realizowana jest bogata oferta, codziennie w godz. 16-20 oraz w dwie wybrane soboty w miesiącu w godz. 10-14. Z kolei osoby dorosłe zdobywają  kwalifikacje opiekuna/ki dziecięcej poprzez odbycie 180-godzinnego kursu, a następnie półrocznego stażu w placówkach przedszkolnych na terenie Inowrocławia. Docelowo 15 osób zdobędzie zatrudnienie.

W wyniku realizacji I edycji  (do końca sierpnia 2013) 7 osób uzyskało już zatrudnienie zgodne z założeniami wsparcia projektowego. Obecnie trwa kolejna II edycja.

Więcej informacji na stronie www.klub-ino.pl