„Kujawsko – Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”

Projekt (Poddziałanie 7.2.2 PO KL) realizowany jest przez PTE – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy na obszarze tzw. subregionu III, czyli powiatów inowrocławskiego, żnińskiego oraz mogileńskiego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 30.09.2015

Wartość projektu:  1 230 307,52 zł

Stanowi swego rodzaju kontynuację działań wspierających rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko – pomorskim, ale wzbogaconą o możliwość uzyskania dotacji na założenie 2 spółdzielni socjalnych i wsparcia pomostowego przez okres 6 m-cy dla członków utworzonej spółdzielni.

Biuro projektu mieści się przy WSG Filia w Inowrocławiu. Wsparcie Kujawsko – Pomorskiego Centrum Ekonomii Społecznej obejmować będzie: doradztwo dla osób fizycznych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w obszarze ES, doradztwo grupowe do podmiotów ekonomii społecznej (PES) w zakresie komercyjnym, szereg szkoleń, lokalne debaty oraz wspomniane dotacje na rzecz utworzenia 2 spółdzielni socjalnych, z półrocznym wsparciem pomostowym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności:

Spółdzielnia Socjalna „Twoje Smaki”

31 lipca 2014 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy podpisało ze Spółdzielnią Socjalną „Twoje Smaki” z Inowrocławia umowę na wsparcie finansowe, które posłuży jej funkcjonowaniu. Dotacja o wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych została udzielona Spółdzielni założonej w ramach projektu „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”, realizowanego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy na terenie 3 powiatów woj. kujawsko-pomorskiego: inowrocławskiego, żnińskiego oraz mogileńskiego.

Spółdzielnia została utworzona w oparciu o osoby niepełnosprawne i działać będzie w sektorze gastronomii. Od 1 września poprowadzi w Inowrocławiu restaurację o nazwie tożsamej z nazwą Spółdzielni, przy ul. Dubienka 12

Spółdzielnia Socjalna Czakram

1 września 2014 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy podpisało kolejną umowę na wsparcie finansowe – dla Spółdzielni Socjalnej Czakram, z siedzibą w Kruszwicy. Wsparcie to posłuży nowej Spółdzielni na zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu zgodnego z profilem działalności, a także zapewni środki na pierwsze 6 miesięcy w zakresie wydatków i kosztów bieżących.

Spółdzielnia została w dużej mierze utworzona przez młode osoby mające problem ze znalezieniem zatrudnienia. Świadczyć będzie usługi budowlano – remontowe oraz porządkowe.

Dotacja o wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych została udzielona Spółdzielni założonej w ramach projektu „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”, realizowanego w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy na terenie 3 powiatów woj. kujawsko-pomorskiego: inowrocławskiego, żnińskiego oraz mogileńskiego.

Więcej informacji na stronie: www.kpces.byd.pl