O projekcie

 


O zasadach rekrutacji więcej na www.mojstartwprzyszlosc.byd.pl


Projekt „Mój start w przyszłość” jest realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Radziejowskim i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy w okresie od 01.05.2016 roku do 31.12.2017 roku.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z terenu powiatu radziejowskiego: Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrkowie Kujawskim. Projekt ma na celu podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych, który nastąpi poprzez udział w stażach i praktykach u lokalnych i regionalnych pracodawców zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy 110 uczniów.

Oferta projektu:

95 staże zawodowe dla uczniów techników
15 praktyk zawodowych dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych

Staże zawodowe i praktyki zawodowe:

Uczniowie otrzymują:

 

Menu