Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej

Projekt "Od ucznia do mistrza" realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy (lider) oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (partner) w ramach działania 9.2 Programu Kapitał Ludzki - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji: maj 2013 r. – wrzesień 2015 r.

Projekt przewiduje organizację staży i praktyk zawodowych w firmach mających siedzibę w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym lub z nim współpracujących.

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 16-22 lata. Staże i praktyki organizowane będą w okresie od maja 2013 r. do września 2015 r.

Przewiduje się 150 staży i 50 praktyk organizowanych w nowoczesnych rozwijających się przedsiębiorstwach w takich branżach jak:

Poszukiwane zawody to: monter, mechanik, tokarz, ślusarz, spawacz, operator maszyn oraz wiele innych.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na www.stazepraktyki.pte.bydgoszcz.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego