Partnerstwo lokalne kluczem do skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą

W sierpniu 2012 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym - Oddział w Bydgoszczy rozpoczęła realizację projektu "PARTNERSTWO LOKALNE KLUCZEM DO SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ".

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działania 8.1 " Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie".

Projekt ma na celu zawiązanie partnerstwa lokalnego, w którym udział będą mieli przedstawiciele samorządu, przedsiębiorstw i instytucji rynku pracy. Partnerstwo będzie działać na rzecz zarządzania zmianą gospodarczą dla miasta Włocławek.

Okres realizacji: 01.08.2012 - 31.07.2013 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.