PASTW 1 & PASTW 2

Przedsiebiorczość akademicka - skuteczny transfer wiedzy

Projekt organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy przy współudziale Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy pt. „Przedsiębiorczość akademicka – skuteczny transfer wiedzy”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw POKL.

Terminy realizacji:

W ramach projektu przewiduje się:

Projekt ma na celu promocję idei przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów oraz kadry naukowej uczelni wyższych w regionie kujawsko – pomorskim.

W tym celu zorganizowany został kurs obejmujący szereg bezpłatnych szkoleń i warsztatów z zakresu: zakładania firm, możliwości wykorzystania outsourcingu, transferu technologii, zarządzania własnością intelektualną, coachingu, korzystania z funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej, zamówień publicznych oraz opracowania biznes planu.

Projekt w ramach promocji idei Przedsiębiorczości Akademickiej przewiduje również organizację konferencji oraz spotkań branżowych mających na celu bezpośredni kontakt przedstawicieli nauki z przedsiębiorcami.

Rekrutacja zainteresowanych uczestników (studentów, pracowników naukowych oraz przedsiębiorców) rozpoczyna się od października.

Strona internetowa projektu: www.pastw.byd.pl

c64274647e