Podniesienie kompetencji pracowników warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Bydgoskie Fabryki Mebli S.A.

Podniesienie kompetencji pracowników warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Bydgoskie Fabryki Mebli S.A.- w ramach poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw”

Czas realizacji projektu: 1.08.2012 – 31.03.2014

Projekt realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z BYDGOSKIMI FABRYKAMI MEBLI S.A. z siedzibą przy ul. Nowotoruńska 40, 85-840 Bydgoszcz.

Cel główny: wzrost potencjału Bydgoskich Fabryk Mebli w obszarze zasobu kompetencji niezbędnych na stanowiskach pracy zatrudnionych pracowników.

Zgodnie z założeniami projektu, wsparciem szkoleniowym objęte zostały zróżnicowane grupy pracowników Bydgoskich Fabryk Mebli S.A., efektem czego ma być poprawa jakości i zdolności produkcyjnej BFM. W ramach projektu pracownicy przedsiębiorstwa uczestniczą w szkoleniach z zakresu: zarządzania, jakości, produkcji, HR i finansów, języków obcych i technologii informatycznych, sprzedaży, zaopatrzenia i logistyki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt

Biuro projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, p.300

tel. 0-52 327 76 59, wew. 8

e-mail: kazmierczak@pte.bydgoszcz.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Więcej informacji www.bfm.pte.bydgoszcz.pl