„PROFESJONALIŚCI-program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MŚP i PES”

"Profesjonaliści-program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników MSP i PES"

 

Projekt pn.: Profesjonaliści-program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla pracowników
MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw) oraz PES (Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej).

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, zaprasza osoby aktywne zawodowo do
udziału w kursach językowych współfinansowanych ze środków UE.

W ramach projektu realizowane są kursy językowe z zakresu języka:

Kursy prowadzone są na poziomach A1, A2, B1, B2, wymiarze 60 godzin lekcyjnych i kończą się egzaminem kwalifikacyjnym TELC.

Kursy skierowane są do osób pracujących, zamieszkujących na terenie powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego. W szczególności zachęcamy do udziału osoby:

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i weekendy, w Chojnicach i w Kościerzynie.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 16 kursów z języka angielskiego i 2 kursy z języka niemieckiego.

Zajęcia będą prowadzone w grupach liczących do 12 os.

Dzięki udziałowi w projekcie można skorzystać z kursów językowych dofinansowanych ze środków UE w ponad 70 %. Wkład własny uczestnika kursu wynosi tylko150 zł. Egzamin kwalifikacyjny jest w całości współfinansowany ze środków unijnych.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach prosimy o zapoznanie się z zamieszonymi dokumentami w zakładce „DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA”.

Kontakt:

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
Ulica Wysoka 3/16; 89-600 Chojnice
tel. 504-099-958 lub 668-669-613
e-mail: szkolenia@lgrmorenka.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy
Ulica Długa 34; 85-034 Bydgoszcz
tel. 52 322 90 60 lub 64
e-mail: szkolenia@pte.bydgoszcz.pl

Projekt jest realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie
Działanie 5.5 Kształcenie Ustawiczne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020