Profesjonalne kadry branży ciepłowniczej w KPEC Sp. z o.o.

Profesjonalne kadry branży ciepłowniczej w KPEC Sp. z o. o” w ramach Działania 8.1, okres realizacji: 01.08.2012 r. – 31.03.2014 r.

Profesjonalne kadry branży ciepłowniczej w KPEC Sp. z o. o” w ramach Działania 8.1, okres realizacji: 01.08.2012 r. – 31.03.2014 r.

Od sierpnia 2012 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy we współpracy z Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o rozpoczęło realizację projektu PROFESJONALNE KADRY BRANŻY CIEPŁOWNICZEJ W KPEC SP. Z O. O. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt realizowany w okresie od 1. sierpnia 2012 r. do 31. marca 2014 r. Celem głównym projektu jest wzrost potencjału firmy KPEC Sp. z o. o. w obszarze zasobu wiedzy technicznej oraz kompetencji kluczowych 307 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących obowiązki na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu przewiduje się  realizację szkoleń w ramach 2 zadań, tj. szkolenia miękkie, kompetencyjne i informatyczne oraz szkolenia techniczne doskonalące kompetencje zawodowe.

W pierwszym module zaplanowano 6 komponentów szkoleniowych, łącznie 38 edycji obejmujących 1376 godz. szkoleniowych oraz 75 godz. doradztwa związanego ze szkoleniami i 210 godz. coachingu, szkoleń „1 na 1” lub mentoringu dla uczestników w wieku 50+. Na moduł ten składają się szkolenia o następującej tematyce:

W ramach drugiego modułu szkoleniowego zaplanowano 2 komponenty szkoleniowe, łącznie 56 edycji obejmujących 1104 godz. szkoleniowych oraz 75 godz. doradztwa związanego ze szkoleniami i 140 godz. coachingu, szkoleń „1 na 1” lub mentoringu dla uczestników w wieku 50+. Na moduł ten składają się szkolenia o następującej tematyce:

Więcej informacji o projekcie na stronie  www.kpec.pte.bydgoszcz.pl

Kontakt

Biuro projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, p.100

tel. 0-52-322-67-20

e-mail: kacprzak@pte.bydgoszcz.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

http://www.kpec.pte.bydgoszcz.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.