Projekt Starter – Młodzi w biznesie

To projekt adresowany do uczniów i studentów zainteresowanych aktywną, otwartą i niekonwencjonalną postawą na rynku pracy, który umożliwi im nabycie ciekawych umiejętności, jakie będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

To projekt adresowany do uczniów i studentów zainteresowanych aktywną, otwartą i niekonwencjonalną postawą na rynku pracy, który umożliwi im nabycie ciekawych umiejętności, jakie będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

Do współpracy w projekcie zapraszamy uczelnie i szkoły ponadgimnazjalne, które są zainteresowane utworzeniem w swoich strukturach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. Do zadań klubu należeć będzie m.in.:

Ponadto każdy klub wyposażony zostanie w grę symulacyjną Cashflow, która poprzez zabawę pomaga kształtować postawę przedsiębiorczości oraz zaznajamia z warunkami rynku i przepływów finansowych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie Wyższej Szkoły Gospodarki i Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, na obszarze trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów programu promującego postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 30.09.2012 r.

Osoby zainteresowane projektem prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 322 65 52 wew. 5.
Prosimy o kontakt w godz. 16-18

więcej szczegółów na  www.twojbiznes.byd.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ZAPYTANIA OFERTOWE:

LOKALNY OPIEKUN SZKOLNYCH KLUBÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (09.08.2011)

3ca7e617cc8ac04d65a9

39313c351b