Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym działa od 2005 roku. Od listopada 2008 r. funkcjonuje na podstawie projektu nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym działa od 2005 roku. Od listopada 2008 r. funkcjonuje na podstawie projektu nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem działania Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy jest animowanie rozwoju lokalnego, w szczególności w zakresie rynku pracy, przedsiębiorczości, adaptacyjności i spójności społecznej oraz dobrego rządzenia.

Celami szczegółowymi działania Ośrodka są:

Więcej informacji na temat Ośrodka znajdą Państwo na stronie internetowej www.bydgoszcz.roEFS.pl